horn

Forkod
51304
Namn
horn
Län
Östergötlands
före 1874 överfört Ödemåla
Pastoratskod
20703
Pastorat
Horn och Hycklinge.
Husförhörslängd
(1805), 1851
Arkiv
1851-01-10 stora delar förstörda vid brand.

Administrativ historik

Namn
Horn (e-län)
Geo-id
51304000
Tid
0 - 9999