hornborga

Forkod
168600
Namn
hornborga
Indelning
1989-01-01 uppgått i Broddetorp.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Broddetorp, 1962-1988- 12-31 Gudhem.
Husförhörslängd
1800-1988.

Administrativ historik

Namn
Hornborga
Geo-id
168647004
Tid
0 - 1988
succ
Broddetorp 168647000
1989 - 9999