horndals kbfd

Forkod
208402
Namn
horndals kbfd
Indelning
1940-01-01 bildat inom By församling.
Län
Dalarnas
Pastoratskod
51304