horred

Forkod
156314
Namn
horred
Län
Älvsborgs
Pastoratskod
81107
Pastorat
Istorp.
Husförhörslängd
(1756), 1788-.

Administrativ historik

Namn
Horred
Geo-id
156314000
Tid
0 - 9999