hörsne med bara

Forkod
98026
Namn
hörsne med bara
Indelning
1884 införlivat Bara.
Län
Gotlands
Pastoratskod
120107
Pastorat
-1884 Hörsne och Bara, 1884-1921 eget, 1921-05-01- Dalhem.
Husförhörslängd
(1743), 1784-.

Administrativ historik

Namn
Hörsne med bara
Geo-id
98026000
Tid
0 - 9999