hössna

Forkod
158420
Namn
hössna
Indelning
1554 införlivat Kinnared.
Län
Älvsborgs
Övrigt
angående Strängsereds ställning, se Strängsered.
Pastoratskod
31206
Pastorat
-1554 Hössna, Gullered, Kinnared, Tissered och Strängsered, 1554-1961 Hössna, Gullered och Strängsered, 1962-1982 Hössna, Gullered, Strängsered, Böne, Knätte och Liared, 1983- Hössna, Gullered, Sträng
Husförhörslängd
1790-.

Administrativ historik

Namn
Hössna
Geo-id
158420000
Tid
0 - 9999