Adelsö

Forkod
12502
Namn
Adelsö
Alias
Birka, Björkö
Län
Stockholms
-1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Övrigt
inom församlingen ligger Björkö, allmänt antaget vara det forna Birka.
Pastorat
-1940 eget, 1941(beslut 1919-06-19 och 1940-09-13)-1961 Adelsö och Munsö, 1962- Ekerö.
Husförhörslängd
1727-.

Administrativ historik

Namn
Adelsö
Geo-id
12502000
Tid
0 - 9999