hov

Forkod
116805
Namn
hov
Län
Kristianstads
Pastoratskod
71401
Pastorat
-1860 Västra Karup, 1860-05-01-1923 Hov och Båstad, 1923-05-01-1961 Båstad, 1962- Västra Karup.
Husförhörslängd
(1683), 1791-1816, 1870-.
Arkiv
1870-06-09 förstört vid brand.

Administrativ historik

Namn
Hov (l-län)
Geo-id
116805000
Tid
0 - 9999