hov

Forkod
156618
Namn
hov
Län
Älvsborgs
Pastoratskod
31504
Pastorat
Skölvene.
Husförhörslängd
1820-.

Administrativ historik

Namn
Hov (p-län)
Geo-id
156618000
Tid
0 - 9999