hov

Forkod
58410
Namn
hov
Län
Östergötlands
Pastoratskod
20404
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Hov och Appuna, 1962- Väderstad.
Husförhörslängd
1788-
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Hov (e-län)
Geo-id
58410000
Tid
0 - 9999