hovby

Forkod
168120
Namn
hovby
Indelning
efter1 1546 införlivat Östby.
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
30706
Pastorat
-1677 (Norra) Härene, 1677-1860 Lidköping, 1861-1961 Norra Härene, 1962- Sävare.
Husförhörslängd
1792-

Administrativ historik

Namn
Hovby (r-län)
Geo-id
168120000
Tid
0 - 9999