Anundsjö

Forkod
228471
Namn
Anundsjö
Indelning
slutet av 1400-talet utbruten ur Själevad, 1941-01-01 indelad i två kbfd: Anundsjö kbfd och Solbergs kbfd.
Län
Västernorrlands
1830 gränsen fastställd mellan Anundsjö i Västernorrlands län och Åsele i Västerbottens län, 1846-01-21 överfört Rödvattnet från Åsele till Anundsjö, som därmed till en del kom att ligga i Västerbotte
Övrigt
hit hörde det område, som sedermera blev Åsele församling, till dess att Lycksele församling bildades ur Umeå, då Anundsjö församlings lappmarksdel lades till denna; från 1652 i personalunion med Åsel
Pastorat
-1686 eget, 1686-10-21-1700 Anundsjö och Åsele, 1700- eget.
Husförhörslängd
1726-.

Administrativ historik

Namn
Anundsjö
Geo-id
228471000
Tid
0 - 9999