hovsta

Forkod
188013
Namn
hovsta
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastoratskod
41001
Pastorat
tidigt eget, sedan Axberg.
Husförhörslängd
1720-.

Administrativ historik

Namn
Hovsta
Geo-id
188013000
Tid
0 - 9999