huddunge

Forkod
191702
Namn
huddunge
Län
Västmanlands
Pastoratskod
10603
Pastorat
-1961 eget, 1962- Västerlövsta.
Husförhörslängd
1770-.

Administrativ historik

Namn
Huddunge
Geo-id
191702000
Tid
0 - 9999