hunnestad

Forkod
138307
Namn
hunnestad
Län
Hallands
Pastoratskod
81404
Pastorat
-1961 Hunnestad och Gödestad, 1962- Grimeton.
Husförhörslängd
1777-.

Administrativ historik

Namn
Hunnestad
Geo-id
138307000
Tid
0 - 9999