Äppelbo

Forkod
202104
Namn
Äppelbo
Indelning
tidigt utbruten ur Järna.
Län
Dalarnas
1805-07-18 överfört område från Äppelbo i Kopparbergs län till Rämmen utan länsändring, 1815 överfört Höksjön och Skärfjällen från Äppelbo till Rämmen (Rämmens huvuddel i Värmlands län).
Pastorat
16051822 Nås, 1822-05-01- eget.
Husförhörslängd
1698-.

Administrativ historik

Namn
Äppelbo
Geo-id
202104000
Tid
0 - 9999