husby

Forkod
208371
Namn
husby
Indelning
1909-05-01 utbrutet Stjärnsund, 1940-01-01 införlivat Stjärnsund och indelad i två kbfd: Husby kbfd och Stjärnsunds kbfd, 1945 Långshyttans kbfd utbrutet ur Husby kbfd, 1967-07-01 Stjärnsunds kbfd upp
Län
Dalarnas
Pastoratskod
51302
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1676-

Administrativ historik

Namn
Husby (w-län)
Geo-id
208371000
Tid
0 - 9999