husby kbfd

Forkod
208303
Namn
husby kbfd
Indelning
1940-01-01 bildat inom Husby församling, 1945-01-01 utbrutet Långshyttans kbfd, 1967-07-01 införlivat Stjärnsunds kbfd.
Län
Dalarnas
Pastoratskod
151302
Pastorat
Husby.

Administrativ historik

Namn
Husby (w-län)
Geo-id
208371000
Tid
0 - 9999