husby-långhundra

Forkod
38037
Namn
husby-långhundra
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastoratskod
10803
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Vidbo, 1962-1971 Skepptuna, 1972-Knivsta.
Husförhörslängd
1736-

Administrativ historik

Namn
Husby-långhundra
Geo-id
38037000
Tid
0 - 9999