husby-sjutolft

Forkod
38118
Namn
husby-sjutolft
Län
Uppsala
Pastorat
-1921 eget, 1921-05-01-1961 Litslena, 1962- Villberga.
Husförhörslängd
1695-

Administrativ historik

Namn
Husby-sjutolft
Geo-id
38118000
Tid
0 - 9999