husie

Forkod
128010
Namn
husie
Län
Skåne
Pastoratskod
70214
Pastorat
-1609 Västra Skrävlinge, 1609-1920 Husie och Västra Skrävlinge, 1920-05- 01-1924 eget, 1924-05-01-1948 Södra Sallerup, 1949-1961 eget, 1962- Husie och Södra Sallerup.
Husförhörslängd
1815-

Administrativ historik

Namn
Husie
Geo-id
128010000
Tid
0 - 9999