hyby

Forkod
126308
Namn
hyby
Län
Skåne
Pastoratskod
70403
Pastorat
-1937 eget, 1938(beslut 1923-12-31 och 1937-04-30)-1961 Hyby, Bara och Mölleberga, 1962- Hyby, Bara, Bjärshög och Skabersjö.
Husförhörslängd
(1683), 1804-.

Administrativ historik

Namn
Hyby
Geo-id
126308000
Tid
0 - 9999