hycklinge

Forkod
51305
Namn
hycklinge
Län
Östergötlands
genom beslut 1982-12-16 överfört Stuverum 1:1 i Tallsebo by samt Vårdslunda 2:8 från Hycklinge i Östergötlands län till Odensvi i Kalmar län.
Pastoratskod
20703
Pastorat
Horn.
Husförhörslängd
1774-.
Arkiv
1851-01-10 stora delar förstörda vid brand.

Administrativ historik

Namn
Hycklinge
Geo-id
51305000
Tid
0 - 9999