Idala

Forkod
138410
Namn
Idala
Län
Hallands
Pastorat
Frillesås.
Husförhörslängd
1750-.

Administrativ historik

Namn
Idala
Geo-id
138410000
Tid
0 - 9999