Idenor

Forkod
218402
Namn
Idenor
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
-1651 Tuna (Hälsingtuna), 1651-08-14- Hudiksvall.
Husförhörslängd
1 152-

Administrativ historik

Namn
Idenor
Geo-id
218402000
Tid
0 - 9999