Ingelstorp

Forkod
128619
Namn
Ingelstorp
Alias
Ulriksdal
Län
Skåne
-1970 Kristianstads län, 1971- Malmöhus län.
Pastorat
-1961 Ingelstorp och Valleberga, 1962-1971 Glemminge, 1972- Löderup.
Husförhörslängd
(1687), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Ingelstorp
Geo-id
128619000
Tid
0 - 9999