Invalidkåren på Ulriksdal

Forkod
18400
Namn
Invalidkåren på Ulriksdal
Indelning
1822 bildad, 1849 uppgått i Solna.
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1822-1849.