Irsta

Forkod
198011
Namn
Irsta
Län
Västmanlands
Pastorat
-1921 eget, 1921-05-01-1961 Irsta och (Västerås) Badelunda, 1962- Irsta, Kärrbo, Kungsåra, Ängsö och Björksta.
Husförhörslängd
(1656-1673), 1731-

Administrativ historik

Namn
Irsta
Geo-id
198011000
Tid
0 - 9999