Istrum

Forkod
168202
Namn
Istrum
Indelning
1452 införlivat Ölanda.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1566 Eggby, 1566- Varnhem. Husförhörs- längd: 1791- (lucka 1872-1880).

Administrativ historik

Namn
Istrum
Geo-id
168202000
Tid
0 - 9999