Jakob

Forkod
18000
Namn
Jakob
Indelning
1643-11-25 utbruten ur Norrmalm (Klara), 1671-1103 utbrutet Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen (Brunkebergsdelen), 1674-03-12 införlivat Brunkebergsdelen av denna, 1907-05-01 utbrutet Johannes, 1
Län
Stockholms
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
Arkiv
typarkiv.