Jäla

Forkod
168613
Namn
Jäla
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Grolanda, 1962- Floby.
Husförhörslängd
1746-.

Administrativ historik

Namn
Jäla
Geo-id
168613000
Tid
0 - 9999