Jällby

Forkod
156613
Namn
Jällby
Alias
Gällby
Län
Älvsborgs
Pastorat
Södra Björke.
Husförhörslängd
1776-.

Administrativ historik

Namn
Jällby
Geo-id
156613000
Tid
0 - 9999