Jämjö

Forkod
108009
Namn
Jämjö
Län
Blekinge
Pastorat
-1961 Ramdala, 1962- eget.
Husförhörslängd
(1682), 1802-.

Administrativ historik

Namn
Jämjö
Geo-id
108009000
Tid
0 - 9999