Järlåsa

Forkod
38017
Namn
Järlåsa
Län
Uppsala
-1892 huvuddelen i Uppsala län, del (Blåviken) i Västmanlands län, 1893 överfört Blåviken till Uppsala län, 1893helt i Uppsala län.
Pastorat
medeltiden Järlåsa och Åland, sedan -1927 eget, 1927-05-01-1961 Järlåsa, Skogs-Tibble och Åland, 1962- Vänge.
Husförhörslängd
1696-.

Administrativ historik

Namn
Järlåsa
Geo-id
38017000
Tid
0 - 9999