Järna

Forkod
202171
Namn
Järna
Indelning
1938-01-01 indelad i två kbfd: Järna kbfd och Vansbro kbfd.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1822 Nås, 1822-05-01- eget.
Husförhörslängd
1716-.

Administrativ historik

Namn
Järna (w-län)
Geo-id
202171000
Tid
0 - 9999