Järna kbfd

Forkod
202101
Namn
Järna kbfd
Indelning
1938-01-01 bildat inom Järna församling.
Län
Dalarnas

Administrativ historik

Namn
Järna (w-län)
Geo-id
202171000
Tid
0 - 9999