Järnboås

Forkod
188403
Namn
Järnboås
Indelning
1660 utbruten ur Nora bergsförsamling.
Län
Örebro
Pastorat
1660-1823 Nora stadsförsamling, 1824-1961 eget, 1962-1982 Hjulsjö, 1983- Nora bergsförsamling.
Husförhörslängd
1730-

Administrativ historik

Namn
Järnboås
Geo-id
188403000
Tid
1660 - 9999
pre
Nora bergs 188404003
1640 - 1659