Järnskog

Forkod
173003
Namn
Järnskog
Län
Värmlands
Pastorat
Köla.
Husförhörslängd
(1696), 1752-.

Administrativ historik

Namn
Järnskog
Geo-id
173003000
Tid
0 - 9999