Järpås

Forkod
168103
Namn
Järpås
Indelning
efter 1546 (slutet av 1500-talet
Län
Skaraborgs
Pastoratskod
30203
Pastorat
tidigare Järpås, Uvered, Häggesled, Höra, (Kållands-)Vedum (och medeltiden möjligen Slädene), -1803 Järpås, Höra, Uvered och Häggesled, 1803- Järpås, Uvered och Häggesled.
Husförhörslängd
(1688), 1797-.

Administrativ historik

Namn
Järpås
Geo-id
168103000
Tid
0 - 9999