Järvsö

Forkod
216107
Namn
Järvsö
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1692-.

Administrativ historik

Namn
Järvsö
Geo-id
216107000
Tid
0 - 9999