Jät

Forkod
78011
Namn
Jät
Indelning
omkring 1500 införlivat Västra Jät.
Län
Kronobergs
Pastorat
-1961 Kalvsvik, 1962- Väckelsång.
Husförhörslängd
(1718), 1778-.

Administrativ historik

Namn
Jät
Geo-id
78011000
Tid
0 - 9999