Jönköpings Sofia

Forkod
68001
Namn
Jönköpings Sofia
Alias
Jönköpings Slottsförsamling, Jönköpings västra, Sofia
Indelning
omkring 1600 utbruten ur Jönköping (Jönköpings Kristina).
Län
Jönköpings
Övrigt
bildad i samband med forna franciskanklostrets ombyggnad till befästning; födelser vid Jönköpings lasarett 1915-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1847-1946 särskilda kyrkoböcker för f
Pastorat
-1851 eget, 1852-1924 Jönköpings Kristina, 1924-05-01-1958 eget, 1959- Jönköpings Sofia och Järstorp.
Husförhörslängd
1718-.

Administrativ historik

Namn
Jönköpings sofia
Geo-id
68001000
Tid
0 - 9999