Jonsberg

Forkod
58127
Namn
Jonsberg
Indelning
1500-talet utbruten ur Häradshammar som kapellförsarnling, omkring 1720 annexförsamling.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1867 Häradshammar, 1867-05-01(beslut 1861-07-10) -1961 eget, 1962- Östra Husby.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Jonsberg
Geo-id
58127000
Tid
0 - 9999