Jonstorp

Forkod
128405
Namn
Jonstorp
Län
Skåne
Pastorat
medeltiden möjligen Jonstorp och Farhult, sedan Farhult.
Husförhörslängd
(1698)- 1794- (lucka 1801).

Administrativ historik

Namn
Jonstorp
Geo-id
128405000
Tid
0 - 9999