Jörlanda

Forkod
141505
Namn
Jörlanda
Län
Västra Götalands
Pastorat
Solberga.
Husförhörslängd
1800- (lucka 1821-1822).

Administrativ historik

Namn
Jörlanda
Geo-id
141505000
Tid
0 - 9999