Kaga

Forkod
58006
Namn
Kaga
Län
Östergötlands
Pastorat
-1867 eget, 1867-05-01- Kärna.
Husförhörslängd
1808-.
Arkiv
1855 husförhörslängderna 1831-1854 stulna och förstörda.

Administrativ historik

Namn
Kaga
Geo-id
58006000
Tid
0 - 9999