Kågeröd

Forkod
121405
Namn
Kågeröd
Län
Skåne
Pastorat
-1961 Kågeröd och Stenestad, 1962- Kågeröd, Stenestad och Halmstad.
Husförhörslängd
(1698), 1793-

Administrativ historik

Namn
Kågeröd
Geo-id
121405000
Tid
0 - 9999