Kall

Forkod
232104
Namn
Kall
Indelning
utbrutet och införlivat Huså bruks kapellförsamling.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Övrigt
vissa personer till 1941 kyrkobokförda i Undersåkers lappförsamling.
Pastorat
tidigare möjligen Åre, 1316 eget, troligen mitten av 1300-talet-1928 Undersåker, 1928-05-01-eget.
Husförhörslängd
(1695), 1805-

Administrativ historik

Namn
Kall
Geo-id
232104000
Tid
0 - 9999