Ardre

Forkod
98065
Namn
Ardre
Län
Gotlands
Pastorat
-1658 Ardre och Ala, 1659-1961 Östergarn, 1962- Garde.
Husförhörslängd
1783-.

Administrativ historik

Namn
Ardre
Geo-id
98065000
Tid
0 - 9999