Kållands-Åsaka

Forkod
168107
Namn
Kållands-Åsaka
Alias
Åsaka
Län
Skaraborgs
Pastorat
Råda.
Husförhörslängd
(1695), 1768-.

Administrativ historik

Namn
Kållands-åsaka
Geo-id
168107000
Tid
0 - 9999